Wiskunde en rekenen

Voor sommige mensen de leukste vakken op school. Voor veel meer mensen vakken waar ze een hekel aan hebben, omdat ze er weinig van begrijpen. Dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo.


Toch kan het anders. De ervaring leert dat vrijwel iedereen in staat is om op zijn eigen niveau wiskunde en rekenen aan te leren. Dit is oefenen, dit is doen!


Bij Praktijk Boele krijgen leerlingen individueel of in kleine groepjes (van maximaal vier leerlingen) ondersteuning bij wiskunde of rekenen. De voordelen hiervan zijn:

  1. -Dat uw kind uitleg op maat krijgt van een gediplomeerde wiskundedocent.

  2. -Dat deze docent snel kan zien waar uw kind moeite mee heeft. Daar wordt extra op geoefend.

  3. -Dat de docent, uw kind en u in goed overleg kunnen bepalen voor welke wiskundeonderdelen er wel en geen ondersteuning nodig is.


Als u geïnteresseerd bent of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.