Management

Een goede, sterke leidinggevende in het voortgezet onderwijs dient over heel veel kwaliteiten te beschikken. Hieronder staan enkele van die kwaliteiten:

 1. Geduldig zijn, maar ook door kunnen zetten.

 2. Naar de mening van individuen kunnen luisteren, maar zeker ook het grote geheel voor ogen blijven houden.

 3. Zich aan een planning kunnen houden, maar daar ook van af kunnen wijken.

 4. Zorg dragen voor de verschillende leerjaren, secties en teams, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’.

 5. De opdrachten van het Ministerie van Onderwijs om kunnen zetten in concrete plannen voor de school, maar er ook voor zorgen dat dit geen onnodige onrust in de school geeft.

 6. Enz.

Wanda Boele weet vanuit haar ruime ervaring als leidinggevende in het voortgezet onderwijs (als schoolleider en teamleider), dat een schoolleiding erg hard moet werken om de school op een goede manier te leiden. Iedere schoolleider kent de aspecten van het werk waar hij goed in is en hij weet ook waar hij minder goed in is. Een frisse blik en hulp van buitenaf kunnen ervoor zorgen dat er nieuwe impulsen de school in komen.


Wanda kan een school ondersteunen bij de volgende processen:

 1. Verbetering resultaten en kwaliteit; o.a. op het gebied van rekenen, wiskunde, samenwerking en planmatig werken.

 2. Zorg / Passend Onderwijs

 3. Pedagogiek en didactiek in de school

 4. Klassenmanagement

 5. Werken in teams

Als u geïnteresseerd bent of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.